BEZPIECZNA PRACA

Zanim wyjedziesz do pracy za pośrednictwem agencji, sprawdź czy pośrednik oferujący ci pracę działa legalnie. Potwierdzeniem tego jest certyfikat oznaczający wpisanie biura do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia.

Z danych nadsyłanych do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wynika, iż z usług niepublicznych agencji zatrudnienia w zakresie podejmowania pracy za granicą korzysta rocznie ok. 100 tysięcy osób. Niestety, wciąż pojawiają się informacje o działalności nielegalnych pośredników proponujących pracę za granicą.

Aby zabezpieczyć się przed nielegalnymi pośrednikami pracy, staraj się postępować zgodnie z podanymi wskazówkami:

1) Sprawdź, czy agencja zatrudnienia posiada stosowny certyfikat (wykaz agencji zatrudnienia znajduje się na stronie internetowej www.kraz.praca.gov.pl).

Certyfikatu nie należy traktować jako świadectwa uczciwości. Wpisanie agencji pośrednictwa pracy do KRAZ oznacza jedynie, że firma spełniła wymogi ustawy dotyczące rejestracji działalności, czyli złożyła wniosek i uiściła stosowną opłatę. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto zadzwonić jeszcze do WUP właściwego dla siedziby danego biura.

2) Sprawdź opinię o pośredniku pracy w internecie.

3) Nie korzystaj z ofert pracy zamieszczanych w prasie zawierających jedynie numer telefonu kontaktowego oraz ze spotkań z pośrednikiem poza biurem firmy (np.: na ulicy, w kawiarni).

4) Pamiętaj, że agencja zatrudnienia nie ma prawa do pobierania opłat za „załatwienie” pracy.
W przypadku skierowania do pracy za granicą dozwolone jest pobieranie opłat z tytułu poniesionych przez agencję zatrudnienia kosztów na: dojazd i powrót osoby skierowanej do pracy za granicę, wydawanie wizy, badania lekarskie i tłumaczenia dokumentów.

5) Nie płać pośrednikowi „z góry” bez pokwitowania. Pamiętaj, że dowód wpłaty na konto pośrednika – oszusta  nie daje dużych szans na odzyskanie wpłaconej kwoty.

6) Nie płać przed wyjazdem za mieszkanie za granicą oferowane przez pośrednika. Zwykle kontakt kończy się na pobraniu opłat za lokal.

7) Zanim zapłacisz pośrednikowi za przejazd lub kurs nauki języka obcego, sprawdź, ile wynoszą ceny w innych firmach. Nie przepłacaj!

8) Pośrednik pracy ma obowiązek zawarcia z osobą kierowaną do pracy za granicą pisemnej umowy, zawierającej m. in.: nazwę pracodawcy, warunki pracy i płacy, należne świadczenia, itp.

9) Pamiętaj, że pośrednik pracy powinien kierować cię do pracodawcy, a nie do innego zagranicznego pośrednika. Pracodawcą tym może być także zagraniczna agencja pracy tymczasowej.

10) Sprawdź w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), czy dany pośrednik ma zgłoszoną działalność gospodarczą i od jak dawna.

11) Zawsze sprawdzaj, czy dany pośrednik posiada umowę zawartą z pracodawcą zagranicznym i czy wysyłał już ludzi do pracy za granicę. Informacji o danej agencji zatrudnienia szukaj na forach internetowych, zawierających opinie osób korzystających wcześniej z usług takiej agencji.