Ubezpieczenie zdrowotne w Niemczech

Złożoną problematykę dotyczącą kwestii pobytu i ubezpieczenia zdrowotnego w Niemczech przedstawiamy w rozmowie z Krzysztofem Peślą, niemieckim adwokatem oraz Krzysztofem Moryksiewiczem, prawnikiem.

Zmiany w Kindergeld

Rodzice ubiegający się o niemiecki zasiłek rodzinny oraz osoby pobierające już to świadczenie zobowiązani są powiadomić Familienkasse o numerze identyfikacyjnym swoich dzieci.

Co z zasiłkami dla Polaków?

Zgodnie z wynegocjowanym w Brukseli porozumieniem, Wielka Brytania oraz inne państwa Wspólnoty zyskały możliwość ograniczenia dostępu do świadczeń socjalnych dla nowo przybyłych imigrantów z krajów UE przez okres czterech lat.

Za granicę z kartą EKUZ

Wyjeżdżając za granicę w poszukiwaniu pracy powinniśmy zadbać o ubezpieczenie zdrowotne. W pierwszej kolejności należy wystąpić do Nardowego Funduszu Zdrowia o kartę EKUZ, ale warto też wykupić dodatkową polisę.