HOLANDIA

FORMALNOŚCI PO PRZYJEŹDZIE
Warunkiem podjęcia pracy w Holandii jest posiadanie numeru podatkowo-ewidencyjnego BSN (Burgerservicenummer). Jest on niezbędny przy załatwianiu wszelkich spraw administracyjnych, wynajmie mieszkania, zapisie dzieci do szkoły lub korzystaniu z pomocy lekarza pierwszego kontaktu. Wniosek o przyznanie numeru identyfikacyjnego BSN należy złożyć w urzędzie gminy (Gemeente). Otrzymuje się go automatycznie po dopełnieniu procedury meldunkowej.

MELDUNEK W HOLANDII
Każdy Polak przyjeżdżający do pracy w Holandii zobowiązany jest zgłosić się do urzędu gminy i podać tymczasowy adres, pod którym zamieszkuje. Kwestia ta dotyczy także pracowników sezonowych. Urzędnicy wymagają potwierdzenia adresu w formie umowy najmu mieszkania z właścicielem lokalu. W przypadku, gdy zakwaterowanie załatwia agencja, wystarczy przedstawienie zaświadczenia z biura. Wymagania formalne dotyczące meldunku w Holandii nie są jednolite we wszystkich gminach i w zależności od urzędu mogą się nieco różnić. Ogólne zasady są jednak takie same.

Przyjeżdżając do Holandii na dłużej niż 4 miesiące należy zameldować się w ciągu 5 dni od daty przyjazdu. Potwierdzenie zameldowania wraz numerem BSN zostanie wysłane pod wskazany adres.

Swój pobyt w kraju tulipanów muszą też zgłaszać osoby nieplanujące pozostania w Holandii na dłużej niż 4 miesiące. Ujmowane są one w Rejestrze Nierezydentów (Registratie niet-ingezetenen-RNI). Aby dopełnić tej formalności należy zgłosić się do okienka RNI (RNI loket), które znajdują się w urzędzie gminy w 18 miastach Holandii: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen, Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo i Zwolle, a od stycznia 2016 w gminie Westland.

Jeśli twój pobyt w Holandii przekroczy wspomniane 4 miesiące, to mimo wcześniejszej rejestracji w urzędzie, konieczne będzie dopełnienie obowiązku meldunkowego. Warto podkreślić, że rezydentom (osobom zameldowanym) przysługuje więcej praw niż nierezydentom (osobom zarejestrowanym). Rezydenci mogą m.in. ubiegać się o większą liczbę zasiłków i dodatków, np. o dodatek mieszkaniowy.

NUMER DIGID I KONTO W BANKU
Kolejną istotną kwestią jest uzyskanie numeru DigiD (digital passport). To rodzaj podpisu elektronicznego, który jest niezbędny w kontaktach m.in. z urzędami gmin, urzędem podatkowym (Belastingdienst) czy niektórymi towarzystwami ubezpieczeniowymi (zorgverzekeraars).

Nadanie numeru DigiD jest bezpłatne i odbywa się drogą elektroniczną. Wystarczy wejść na stronę https://digid.nl/aanvragen i wypełnić formularz (w języku holenderskim). Numer DigiD mogą uzyskać wyłącznie osoby zameldowane w gminie. Nie przysługuje on tzw. nierezydentom.

Bardzo istotne jest też posiadanie konta bankowego. Zgodnie z holenderskim prawem, pracodawca zobowiązany jest wypłacić wynagrodzenie (do kwoty ustawowej pensji minimalnej) na konto pracownika. Do założenia konta w banku niezbędny jest dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport), numer BSN oraz zgodny z twoim miejscem zamieszkania adres korespondencyjny w Holandii.