IRLANDIA

PPS No (Personal Public Service Number)
Pierwszą formalnością jaka czeka na ciebie zaraz po przyjeździe do Irlandii jest wyrobienie numeru osobistego PPS Number. To odpowiednik polskiego numeru PESEL i NIP. Bez niego nie podejmiesz legalnej pracy w tym kraju, nie założysz konta, ani nie zarejestrujesz się w lokalnym urzędzie zatrudnienia, nie mówiąc już o korzystaniu z jakichkolwiek świadczeń socjalnych.

W celu wyrobienia numeru osobistego PPS Number należy się zgłosić do miejscowego biura pomocy społecznej Social Welfare and Family Affairs (www.welfare.ie). Będziesz musiał przedstawić tam następujące dokumenty: paszport, potwierdzenie adresu zamieszkania – list od landlorda, rachunek (np. za gaz, za prąd nie starszy niż z ostatnich 3 miesięcy wystawiony na nazwisko landlorda).

Czas oczekiwania na wydanie numeru PPS wynosi ok. 10 dni roboczych. Otrzymasz go pocztą na podany w urzędzie adres. W tym okresie możesz już jednak legalnie rozpocząć pracę na terenie Irlandii.

Kolejnym krokiem będzie zarejestrowanie się w państwowym urzędzie do spraw zatrudnienia FAS (www.fas.ie). Na bezrobotnych w irlandzkich urzędach pracy FAS czeka obecnie 5616 ofert zatrudnienia, z czego ponad 4 tys. dotyczy pracy na stały etat.

KONTO W BANKU
Do założenia konta w irlandzkim banku potrzebny jest paszport. Na wszelki wypadek warto mieć jeszcze przy sobie drugi dokument potwierdzający tożsamość (prawo jazdy lub dowód osobisty).

Przy formalnościach towarzyszących założeniu konta bank zażąda też od ciebie potwierdzenia irlandzkiego adresu zamieszkania. Może to być rachunek za prąd lub gaz, list z numerem PPS albo list od pracodawcy. Banki na ogół nie akceptują rachunków i listów wystawianych w recepcjach hosteli.

Do założenia konta niezbędne jest też wypełnienie odpowiedniego wniosku. W formularzu przedstawionym przez bank będziesz musiał podać swoje dane osobowe, irlandzki numer telefonu i adres pocztowy oraz dane twojego pracodawcy. Nie zabraknie też pytań o twoje zarobki i częstotliwość wpływów na konto.

Zwróć uwagę na to, aby adres pocztowy w formularzu zgadzał się z adresem z listu od pracodawcy czy listu z numerem PPS. Numer PIN i karta bankomatowa zostaną wysłane pocztą na twój irlandzki adres do dziesięciu dni od daty założenia konta.

PŁACA MINIMALNA
W wielu sektorach irlandzkiej gospodarki obowiązują osobne regulacje dotyczące wysokości najniższych płac. Są one wynikiem zbiorowych porozumień zawartych między przedstawicielami pracodawców i pracowników. Pomimo podobieństw, system ten nie jest odpowiednikiem rozwiązań stosowanych w krajach skandynawskich, gdzie wysokość najniższej płacy nie jest uregulowana ustawowo.

W przeciwieństwie do Norwegii czy Szwecji, na Zielonej Wyspie funkcjonuje określona przez prawo podstawowa stawka minimalna. Wynosi ona obecnie 8,65 euro brutto na godzinę. Warto jednak wiedzieć, że irlandzkie przepisy umożliwiają pracodawcom wypłacanie wynagrodzenia poniżej tej kwoty. Dotyczy to głównie pracowników młodocianych i stażystów.

Ponadto niektóre sektory gospodarki mają własne ustalenia dotyczące płacy minimalnej. Są to następujące branże: rolnictwo, gastronomia, firmy sprzątające, hotelarstwo, budownictwo i branża elektryczna. W przypadku takich sektorów jak hotelarstwo i gastronomia istnieją osobne regulacje dla pracowników z Dublina i Cork, a jeszcze inne dla reszty kraju. Przykładowo, minimalna stawka wykwalifikowanego kucharza w Dublinie jest nieco wyższa od najniższej pensji tego samego specjalisty zatrudnionego w Killarney. Szczegóły zawartych porozumień wraz z ich treścią powinny być dostępne do wglądu w każdym zakładzie objętym tymi uzgodnieniami.