Praca dla pielęgniarek

Na temat pracy pielęgniarek w Niemczech oraz wymagań stawianych kandydatkom rozmawiamy z Martiną Zimnol z firmy alpha Personal-Service GmbH zajmującej się m.in. rekrutacją pielęgniarek do szpitali i placówek medycznych we Frankfurcie nad Menem.

Zarobki personelu pielęgniarskiego w Niemczech wynoszą od 1500 euro netto miesięcznie wzwyż.

– Jakie trzeba spełnić wymagania, by zostać zatrudnionym na stanowisku pielęgniarki bądź pielęgniarza w Niemczech?
– Konieczne jest posiadanie dyplomu pielęgniarstwa. Dyplom zdobyty w Polsce musi zostać obowiązkowo uznany przez system niemiecki. Procedura nostryfikacji trwa około dwóch tygodni. Jest ona więc dość sprawna – oczywiście pod warunkiem, że dostarczony będzie komplet wszystkich dokumentów. Poważniejszą przeszkodę w podjęciu pracy stanowi wymóg dobrej znajomości języka niemieckiego. Niezbędny jest poziom B2 (wyższy średnio zaawansowany) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Dodatkowo znajomość języka musi być poświadczona stosownym certyfikatem. Tymczasem wiele Polek zainteresowanych pracą w charakterze pielęgniarki nie zna w ogóle języka.

– Jakie dokumenty są konieczne dla uznania dyplomu i jaka instytucja zajmuje się tą kwestią?
W Niemczech nie ma jednego centralnego urzędu zajmującego się poświadczaniem kwalifikacji zawodowych. Każdy land ma swoje urzędy, znajdujące się z reguły we wszystkich większych  miastach. Warto przed wysłaniem  dokumentów  skorzystać z  oficjalnej  wyszukiwarki  niemieckiego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych  (Bundesministerium für Bildung und Forschung),  która po wpisaniu  odpowiednich  danych  wyświetla adres i dane kontaktowe właściwego urzędu. Spośród dokumentów, które należy przedłożyć to m.in. dyplom pielęgniarstwa (najlepiej licencjat),  szczegółowy spis przedmiotów podczas nauki zawodu, a także świadectwa ukończenia szkół oraz świadectwa pracy. Ze swej strony pomagamy naszym klientom w tej procedurze.

– Co można zrobić, jeśli nie znamy języka lub jego poziom jest niewystarczający, a pracę chcielibyśmy podjąć jak najszybciej?
– Najlepszym sposobem będzie intensywny kurs językowy w Niemczech. Nasza agencja dla kandydatów na pielęgniarzy oferuje taki kurs bezpłatnie. Przez pierwsze dwa miesiące odbywa się on codziennie po 4-8 godzin. Kursanci mają zapewnione bezpłatne zakwaterowanie i dodatkowo otrzymują pomoc finansową w wysokości 300 euro miesięcznie. Po dwóch miesiącach intensywnej nauki podpisują umowę o pracę w wymiarze 20 godzin tygodniowo na czas nieokreślony. Dostają za nią wynagrodzenie w wysokości minimum 700 euro netto miesięcznie. Dwa dni w tygodniu w dalszym ciągu uczęszczają na kurs, który zajmuje 10 godzin tygodniowo. Po opanowaniu języka na wystarczającym poziomie, przystępują do egzaminu.

– W którym momencie kandydaci otrzymują zatrudnienie na stanowisku pielęgniarza?
– Warunkiem jest posiadanie certyfikatu językowego oraz uznanie dyplomu pielęgniarstwa. Po spełnieniu obu wymogów, kandydat otrzymuje umowę na stanowisku pielęgniarza. A czas, w którym to następuje jest już różny i zależy od tempa nauki języka. Najczęściej im wyższa motywacja, tym szybciej przyswaja się język.

– Ile wynoszą zarobki personelu pielęgniarskiego w Niemczech?
– Od 1500 euro netto miesięcznie wzwyż. Ich dokładna wysokość zależy od regionu, posiadanego doświadczenia i stażu pracy, kwalifikacji, zakresu odpowiedzialności. Są też  oczywiście dodatkowo premie i dodatki.

– Czy praca pielęgniarki w niemieckich szpitalach różni się znacznie od tej w Polsce?
– Z jednej strony pielęgniarki w Niemczech mają mniej obowiązków niż w Polsce, gdyż wiele czynności wykonuje tu lekarz. Z drugiej jednak strony jest więcej pracy związanej z dbaniem o higienę pacjenta. W Polsce raczej zajmuje się tym salowa. Ale wynika to też z tego, że wiele Polek pracuje w Niemczech na stanowisku pomocy pielęgniarskiej, a nie pielęgniarki.

– Na co jeszcze, o czym dotychczas nie wspomniałyśmy, mogą liczyć osoby, które korzystają z pośrednictwa alpha Personal-Service?
– Poza mieszkaniem, stałą opieką, kursem językowym i gwarancją pracy kandydatom oferujemy również darmowy przejazd z Polski do Niemiec. Ponadto po ośmiu tygodniach pracy istnieje możliwość zjazdu do Polski na cały tydzień. W przypadku nieprzerwanej pracy dla jednej firmy przysługują również dwa dni urlopu w każdym miesiącu. Ponadto, zarówno kursanci, jak i później pracownicy mają ubezpieczenie.

PODZIEL SIĘ