ZAGRANICZNE OFERTY PRACY / FOREIGN JOB OFFERS / AUSLÄNDISCHE STELLENANGEBOTE
Plac Wolności 2, 64-000 Kościan
tel. +48 722 113 172
e-mail: redakcja@zagraniczneoferty.pl
www.zagraniczneoferty.pl

REDAGUJE ZESPÓŁ
Milena Waldowska (redaktor naczelna)
Maciej Sibilak
Monika Kuśnierczak

REKLAMA / ADVERTISING / WERBUNG
Bartosz Węgielski
tel. +48 603 375 325
e-mail: reklama@zagraniczneoferty.pl