TECZKA Z DOKUMENTAMI

Zanim wyjedziesz do pracy za granicę, przygotuj wcześniej odpowiednie dokumenty. Niektóre z nich są niezbędne, inne znacznie ułatwią start i pomogą zaoszczędzić niepotrzebnych nerwów.

dokumenty

Najważniejszy jest ważny dowód tożsamości, czyli paszport bądź dowód osobisty. Warto zabrać oba dokumenty ze sobą, co może być przydatne na wypadek zagubienia bądź kradzieży jednego z nich. Najlepiej trzymać je jednak oddzielnie. Druga rzecz to prawo jazdy – jeśli oczywiście je posiadasz.

Ochrona zdrowia
Kolejny niezbędny plastikowy dokument to Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest ona o tyle ważna, że zanim podejmiesz pracę, nie podlegasz ubezpieczeniu danego kraju. EKUZ natomiast potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Karta jest wydawana osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych w naszym kraju, w tym również osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego. Dzięki niej w razie konieczności będziesz leczony na tych samych warunkach co ubezpieczeni w danym państwie. Dodatkowo możesz też wykupić komercyjne ubezpieczenie w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym.

Kartę otrzymasz w oddziale wojewódzkim NFZ bądź jego delegaturze, po wypełnieniu odpowiedniego wniosku (należy go złożyć osobiście bądź przesłać mailem lub pocztą). Zwróć uwagę na ograniczoną ważność karty – w przypadku osób zatrudnionych bądź zgłoszonych do ubezpieczenia jest ona ważna pół roku, a w przypadku osób bezrobotnych dwa miesiące. Szczegółowe informacje i wnioski można znaleźć na stronie: www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/.

Dla pracodawcy
Wyjeżdżając w poszukiwaniu pracy oczywiście niezbędne będzie CV w języku kraju, do którego się wybierasz bądź przynajmniej po angielsku. Warto od razu wydrukować sobie więcej kopii takiego dokumentu i mieć je też w wersji elektronicznej. Pamiętaj, że na przygotowanie CV warto poświęcić trochę czasu, bo to często przepustka do dalszego etapu rekrutacji.

Kolejna kwestia to dokumenty potwierdzające twoje wykształcenie oraz kwalifikacje. Jeżeli zatem posiadasz dyplom z uczelni lub ukończenia innej szkoły, zabierz go ze sobą. Istotne będą też świadczenia potwierdzające kwalifikacje i doświadczenie. Pamiętaj, by te wszystkie dokumenty były przetłumaczone na język obcy, najlepiej przez tłumacza przysięgłego. Potwierdzenie znajomości języka obcego (np. ukończenia kursu), także się przyda.

Dla pracodawcy najczęściej liczy się doświadczenie. Dlatego warto również mieć dokumenty je potwierdzające (świadectwa pracy) oraz podpisane referencje od dotychczasowych pracodawców – również przetłumaczone.

Dodatkowo
Dokumenty, które mogą przydać się w wybranych sytuacjach (szczególnie, jeśli wyjeżdżamy z rodziną) to akt zawarcia małżeństwa i  urodzenia dzieci.

Ponadto przy ubieganiu się o niektóre stanowiska przyda się aktualne zaświadczenie o niekaralności wydawane przez Krajowy Rejestr Karny. Nie zaszkodzi mieć też zdjęcia paszportowe.