WIELKA BRYTANIA

FORMALNOŚCI PO PRZYJEŹDZIE
Pomimo zaostrzenia polityki migracyjnej i przepisów związanych z przyznawaniem zasiłków, Wielka Brytania pozostaje jednym z najpopularniejszych krajów wśród polskich imigrantów zarobkowych. Według danych Narodowego Biura Statystycznego (ONS), na Wyspach przebywa obecnie ponad 850 tys. Polaków.

Polacy wyjeżdżający do pracy w Wielkiej Brytanii nie podlegają już rejestracji w ramach systemu Working Registration Scheme (WRS), oszczędzają tym samym na obowiązkowej opłacie do Home Office.

NATIONAL INSURANCE NUMBER
Najważniejszą formalnością jaką należy dopełnić po przyjeździe na Wyspy jest wystąpienie o nadanie numeru ubezpieczenia społecznego NIN (National Insurance Number). To odpowiednik polskiego NIP-u, wydawany raz na całe życie. Niezbędny nie tylko do podjęcia pracy w tym kraju, ale również przy rozliczeniach z urzędem skarbowym (Inland Revenue), korzystaniu z usług publicznej służby zdrowia (NHS) i ubieganiu się o brytyjskie świadczenia socjalne.

O NIN możesz ubiegać się za pośrednictwem lokalnego biura Jobcentre Plus lub dzwoniąc pod numer 0845-600-0643 (czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00) celem umówienia się na spotkanie z urzędnikiem. Informacje o terminie w jakim masz się wstawić w urzędzie oraz listę dokumentów, które będziesz musiał mieć przy sobie otrzymasz pocztą, na wskazany przez siebie podczas rozmowy adres. Od momentu złożenia wniosku do chwili otrzymania informacji o nadaniu NIN-u mija zwykle ok. 6-8 tygodni. Do tego czasu posługujesz się tzw. Temporary National Insurance Number (numerem tymczasowym, utworzonym m.in. z twojej daty urodzenia oraz symbolu oznaczającego płeć).

KONTO W BANKU
Do otwarcia rachunku bankowego w Wielkiej Brytanii niezbędny jest dowód osobisty lub paszport oraz dokument potwierdzający adres zamieszkania na Wyspach. Może być to umowa najmu mieszkania lub pokoju, wystawiony na twoje nazwisko rachunek za prąd, gaz, bądź inne media. W przypadku trudności z potwierdzeniem adresu pomocny będzie list polecający od pracodawcy, poświadczający adres i zatrudnienie osoby chcącej założyć konto. Najpopularniejszymi bankami na Wyspach są m.in.: Abbey, Barclays, Citi UK, Halifax, HSBC, Lloyds TSB, Nationwide, Natwest, Royal Bank of Scotland.